سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۸ ه‍.ش.

ده جمله زیبا از ارد بزرگارد بزرگ :  مردان و زنان کهن برآیند خوی و منش مردمان سرزمین خویش اند .


ارد بزرگ :  دوستان زیاد برای یک نوجوان ، همانند آشیانه ساختن دهها کلاغ بر تاج نهالی نازک است .


ارد بزرگ :  هنرمندی که آرمانی بزرگ در سر ندارد جز پلشتی چیزی نمی آفریند .


ارد بزرگ :  خموشی ریش سفیدان هم پندآموز است .


ارد بزرگ :  رسواترین آدمها ، فریبکارانند .


ارد بزرگ :  کاشانه ایی که جایگاه دوستان کوچه و بازار شد نوای گریه ها در سینه دارد .

http://dana.afblogger.com/files/OROD-BOZORG.jpg

ارد بزرگ :  سازش بر روی داشته های به یغما رفته امان ،  به نام آشتی جویی و دوستی از نادانی و کم خردی ست .


ارد بزرگ :  کسی که گذشت و بخشش در درونش نیست تنها نام آدم را بر خود دارد .


ارد بزرگ :  کودکان برای شاد بودن ، بیش از هر چیزی به گفتگو با ما نیاز دارند .


ارد بزرگ :  آیا همه باید به یک اندازه داشته باشند ؟! پایگاه مردمی همه آدمیان باید برابر باشد ؟! کسانی که اینها را می گویند یا ابلهند و یا گرگانی هستند که پوستین گوسفند به سر کشیده اند . آنگاه که عده ایی شب و روز برای رشد و بالندگی سرزمینشان تلاش می کنند از همه چیزشان می گذرند هزاران هزار نام ناشناخته در وادی های گوناگون از کیان کشور ، آزادی و مردم خویش با سینه ایی ستبر نگهبانی می کنند را چگونه می توان با کسانی یکی نمود که تنها موارد با اهمیت زندگی آنها ; زمان خواب و خوراک ، دیدار دوستان کوچه و بازار ، آخرین فیلمی که بر پرده سینماست و یا چشم و ابروی دیگری ست...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر